In Opdracht voor Waterschap de Dommel

Dit is een voorbeeld van werk gemaakt in opdracht. Waterschap de Dommel werkt aan het beheersen van water in de omgeving van Eindhoven. In de winterperiode kan het voorkomen dat de beken rond Eindhoven te veel water te verwerken krijgen waardoor ze op ongewenste plekken buiten hun oevers treden. Om dit te voorkomen wordt gestuurde waterberging aangelegd op plaatsen waar weinig schade kan optreden. De gestuurde waterberging wordt gerealiseerd door het aanleggen van verschillende werken, bijvoorbeeld kades en stuwen. Om direct betrokkenen zoals bewoners en agrariërs, op wiens weilanden de werken komen te liggen, te informeren is communicatiebureau tacct ingeschakeld. De foto’s in deze galerij zijn door het waterschap en tacct gebruikt in nieuwsbrieven, presentaties, brochures en rapporten.

Tijdens het project heb ik samengewerkt met de projectleiders van de verschillende gebieden (Dommeldal Eindhoven, Dommel door Eindhoven, Dommel onder Valkenswaard, Keersop, de Run, Kleine Dommel en Buulder Aa), om in kaart te brengen wat zij van de foto’s verwachtten. Voor het project heb ik zowel zeer gestuurde foto’s gemaakt alsmede foto’s waarbij ik alle artistieke vrijheid kreeg. De hier getoonde selectie is een doorsnede van de ruim 250 foto’s op basis van persoonlijke voorkeur.